Tháng público
[search 0]
Más

Download the App!

show episodes
 
Tháng Ramadan Là Tháng Thiên Kinh Qur’an Được Mặc Khải: Trong những ân phước mà Allah dành ban tặng cho cộng đồng Muslim là tháng Ramadan, đặc biệt hơn nữa là xướng đọc trọn quyển Thiên Kinh trong tháng hồng phúc, tháng vĩ đại này, bởi đây là tháng mà Qur’an được mặc khải. Vào tháng này những vị hiền nhân đức hạnh xưa kia bỏ mặc hết mọi việc, họ chỉ chuyên tâm đọc Qur’an duy nhất. Bởi đây chính là đường lối Sunnah của Rasul - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - của chúng ta.
 
Lời Khuyên Dành Cho Tháng Ramadan Hồng Phúc: Ramadan là tháng hồng phúc, là tháng thiêng liêng, là cơ hội vàng mà Allah dành tặng riêng cho cộng đồng Islam. Trong tháng vĩ đại này bắt buộc người Muslim phải nhịn chay vào ban ngày và khuyến khích đứng hành lễ vào ban đêm, nhằm để gia tăng thêm ân phước của tháng trọng đại anh Abu Zaytune Usman Ibrahim xin gởi đến quí đạo hữu Muslim vài lời khuyên chân thành liên quan đến tháng linh thiêng này, mong rằng Allah ban sự hữu ích cho đoạn băng ngắn ...
 
Hồng Phúc Tháng Ramadan & Những Điều Làm Hư Sự Nhịn Chay: đây là một bài thuyết giảng do Abu Hisaan Ibnu Ysa soạn và thuyết trình vào thứ sáu ngày 12/9/1432 H nhằm ngày 12/8/2011, trong phần một của bài thuyết giảng nói lên ân phước của tháng Ramadan hồng phúc này mà Allah đã ban cho cộng đồng Islam, và động viên mọi người hãy cúi đầu tạ ơn Allah về thiên lộc vĩ đại này. Trong phần hai của bài thuyết giảng nói về những điều làm hư sự nhịn chay, nguồn gốc Salah Al-Taraaweeh và động viên người ...
 
Loading …
show series
 
Join us as we shower ourselves in the pristine mist of Bob's Mountain Waterfall on this very Season 5 beginning of Nothing But A Bob Thang! Episode Link: https://www.youtube.com/watch?v=DqhzxdkdQS0 --- Send in a voice message: https://anchor.fm/nothing-but-a-bob-thang/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/nothing-but-a-bob-thang/support…
 
Join us for a conversation with AudiosErgeon and Glory2Glory about their experiences as Bob fans and attendees of the Grand Opening of the Bob Ross Experience in Muncie, IN. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/nothing-but-a-bob-thang/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/nothing-but-a-bob-thang/support…
 
Have you ever wondered why children throw tantrums? Learn straight from the mind of a 4 year old. Today we are starting a new series on Egocentrism. Today's podcast is part 1 of 3. We look at Egocentrism as a psychological term and break it down with some everyday examples of egocentrism throughout different stages of life. The definitions and refe…
 
This episode is a discussion of Theory of mind and it's intersection with culture and our subjective perceptions. How does the fact that you see the world from your own point of view affect how you relate to people? How does it affect how you love and relate to people? In this episode we reveal the next term that we will be discussing right at the …
 
Today we are looking at Theory of mind in reference to Religion. This is part three of three in the Theory of mind series. Religion is one of the widest topics to look at. There are 7-12 main religions but in the full scope of big and small religions, there are over 10 000. We only looked at two today, Christianity and greek mythology. I looked at …
 
Today's episode is looking at the Theory of Mind in reference to media. We look at Theory of mind from two perspectives, the perspective of the creator and then the consumer/viewer. Our reference text is the American sit-com Black-ish and the definitions in the podcasts are taken from Wikipedia.com , verywellmind.com and simplypsychology.com. As a …
 
This episode is all about respecting other people's choices even if you do not agree with them. I explore this topic through a hair story. I have moved from natural hair, to straightened hair and back to natural hair again. And in that journey I have learnt to respect and not judge people's choices with their hair or anything else in life.…
 
Join us as we rise to the occasion of Bob's Mountain Challenge on this very season-4-ending episode of Nothing But A Bob Thang! Make sure to listen to the very end...there's a lil surprise for ya ;) Episode Link: https://www.youtube.com/watch?v=o2cjLA_wgIk&t=3s --- Send in a voice message: https://anchor.fm/nothing-but-a-bob-thang/messageSupport th…
 
Join us as we become two of Bob's bread-gobbling fishy friends on this episode of Nothing But A Bob Thang! Episode Link: https://www.youtube.com/watch?v=VAdMkf-AAPM --- Send in a voice message: https://anchor.fm/nothing-but-a-bob-thang/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/nothing-but-a-bob-thang/support…
 
Join us as we are treated to the beauty of Guest Artist Diane Andre's "Northwest Majesty" on this episode of Nothing But A Bob Thang! Episode Link: https://www.youtube.com/watch?v=9DU6bunvD_g --- Send in a voice message: https://anchor.fm/nothing-but-a-bob-thang/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/nothing-but-a-bob-thang/support…
 
Loading …

Guia de referencia rapida

Google login Twitter login Classic login