دارو público
[search 0]
Más
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
A review on Thalassemia, types of thalassemia and drugs related to that like Deferoxamine ( Desferal ) , Deferasirox ( Exjade ) , Folic acid ...مروری بر تالاسمی، انواع آن و داروهای مورد استفاده در آن مانند دیفروکسامین ، دفراسیراکس ، فولیک اسید ...
  continue reading
 
Loading …

Guia de referencia rapida